Sołectwo

informacje ogólne, kto jest Sołtysem, kto wchodzi w skład Rady Sołeckiej

Sołtys

Stanisław Kolasa

tel. 513 839 117

Rada Sołecka

  • Michał Bieńkowski
  • Elżbieta Bralewska
  • Jan Bralewski
  • Aleksandra Jankowska
  • Ewa Mędel
  • Katarzyna Sobstel
  • Ewa Zdanowska

Książenice w liczbach

2 233

Liczba mieszk.

250,46

Pow. (ha)
Na górę